Puhtausalan asiantuntijapalvelut ja siivousalan konsultointi auttaa resurssien suunnittelussa

Puhtausalan asiantuntijapalvelut ja siivousalan konsultointi auttaa resurssien suunnittelussa

8 May 2023
 Kategoriat: , Blog


Siivousalalla työn suunnittelu ja oikea mitoitus on tärkeää, että jokaisen siivouskohteen siivoamiseen käytetään oikea määrä aikaa ja henkilökuntaa. Tätä kutsutaan resurssien suunnitteluksi, jonka tekee yleensä siivouspalvelun johto, aikaisempien mitoitusten ja palautteen perusteella. Resurssien suunnitteluun tarvittavien tietojen täytyy pysyä aina ajankohtaisena, joten niitä täytyy päivittää ja pitää ajan tasalla säännöllisesti. Tällä kertaa blogissa on aiheena puhtausalan asiantuntija palvelut ja siivousalan konsultointi ja minkälaista lisäarvoa nämä voivat siivousalan yritykselle tuoda. Tervetuloa tämänkertaisen kirjoituksen pariin, jos koet aiheen mielenkiintoiseksi ja haluta lukea siitä lisää.

Siisteys ja hyvä sisäilma ovat tärkeitä terveyden kannalta

Jokaisen käyttämämme tilan siisteys ja puhtaus on tärkeää terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta. Siisteyden, puhtauden ja järjestyksen säilymiseen tarvitaan tiloissa säännöllistä ja tarkoituksenmukaista siivoamista. Lähes kaikissa yrityksissä käytetään ammattimaista siivouspalvelua hoitamaan tilojen siivous. Siivoamisen toteuttamisessa hyvä suunnittelu, kuten myös oikeat välineet, tekniikat, osaaminen ja ammattitaito ovat tärkeässä asemassa. Siivous räätälöidään aina tilan mukaan ja siinä otetaan huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet. Puhtaat pinnat ja hyvä sisäilma ovat tärkeitä terveyden kannalta, kuten myös hyvä järjestys ja pölyttömyys. Säännöllisellä siivouksella myös ylläpidetään pintamateriaalien ja kalusteiden hyvää kuntoa.

Miten siivouspalvelut mitoitetaan oikein

Siivouspalvelu yrityksiltä on mahdollista tilata erilaisia palvelukokonaisuuksia omien ja yrityksen tarpeen mukaan. Yleensä tilat pidetään siistinä niin kutsutun perussiivouksen avulla, joka tarkoittaa tilojen säännöllistä, yleensä viikoittaista, siivoamista. Tämän lisäksi on mahdollista tilata erilaisia erikoispalveluita, kuten ikkunoiden pesua tai lattioiden vahausta tai pinnoitusta, joka ei kuulu peruspalveluihin. Palveluiden mitoituksella tarkoitetaan sitä aikaa, joka kuluu tilojen siivoamiseen suunnitellulla tavalla ja henkilömäärällä. Aikaa täytyy varata riittävästi niin, että työn ehtii suorittamaan huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti ja toisinaan tarvitaan myös joustoa, jos kohteessa kaikki ei suju odotetulla tavalla. Siivouspalveluiden mitoitukseen on olemassa puhtausalan asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalveluita voidaan käyttää keräämään tietoa kohteista ja suunnittelemaan siivous niin, että se on mahdollisimman hyvin resursoitu kohteen mukaan. Palveluiden kehittämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja löytää parhaat ratkaisut erikohteisiin sopiviksi räätälöitynä.

Puhtausalan asiantuntija palvelut tarjoaa: Atop-Tieto Oy